Sa sastanka s predstavnicima planinarskih društava

Bilješka sa sastanka s predstavnicima planinarskih društava održanog 17. svibnja 2014. g. u dvorani JU NP Paklenica

Službeni poziv za sastanak poslan je 09.04.2014.g. iz Hrvatskog planinarskog saveza na adrese svih planinarskih društava Zadarske županije kao i uprava zaštićenih područja Velebita.

Na sastanku su sudjelovali:

 • PD Paklenica, Zadar: predsjednik društva Domagoj Diklić
 • voditelj mark. sekcije Marko Veljača
 • HPD Mala Rava, Zadar: predsjednik društva Zoran Simičić
 • PD Belveder, Biograd: predsjednik društva Robert Pejić
 • NP Paklenica, Starigrad ravnatelj Zlatko Marasović
 • Glavni nadzornik Franjo Špalj
 • PP Velebit nadzornik Vlado Karamarko
 • Planinska zveza Slovenije instruktor markacist Bogdan Seliger
 • instruktor markacist Albin Žnidarčić
 • Komisija za pl. putove HPS pročelnica Bernarda Huzjak
 • Komisija za pl. putove HPS član Komisije Sven Pavlaković
 • Komisija za pl. putove HPS povjerenik za regiju Boris Bjedov
 • Pozivu se nisu odazvali predstavnici PU Tulove grede i PD Babulj.

Dnevni red:

 1. Suradnja planinarskih društava, NP, PP i Komisije za planinarske putove HPS – značaj i dužnosti povjerenika za planinarske putove
 2. Registar podataka Komisije, Verifikacija markacista po planinarskim društvima, verifikacija planinarskih putova po planinama i održavateljima
 3. Upisne knjige za planinarske objekte i vrhove
 4. Markiranje turističkih šetnica i staza u zaštićenim područjima Verifikacija planinarskih putova po planinama i održavateljima
 5. Suradnja s upravama zaštićenih područja
 6. Razno

Kao podloga za točku 2. uz poziv su svakom društvu dostavljeni popisi markacista i podataka o planinarskim putovima prema trenutnom stanju evidencije Komisije za planinarske putove.

AD 1.
Uvodno je od strane Komisije za planinarske putove istaknuta važnost dobre suradnje planinarskih društava, uprava zaštićenih područja i Komisije, a sve u cilju što boljeg očuvanja naše planinske prirode i kvalitetnog održavanja planinarskih putova. Ovakvi su sastanci prilika za razmjenu iskustava, upoznavanje s problemima i dogovora za njihovo zajedničko rješavanje. Komisija je utvrdila način obrade podataka o putovima i želi u suradnji s mnogim suradnicima održavati kvalitetan registar, koji je svima dostupan na Internetu.
Ovo, zadarsko područje je prvenstveno zbog Velebita, ali i otoka planinarski vrlo atraktivno, uključujući i brojne turiste koji se sve više okreću planinarenju. Tečaj za markaciste u Starigradu iniciran je u razgovorima s vodstvom JU NP Paklenica kada je i dogovoreno da se nadzornici parka aktivno uključe u održavanje planinarskih putova što predstavlja značajan kvalitativan pomak u održavanju planinarske infrastukture.
Nažalost za radionicu obrade GPS tragova se prijavio samo jedan kandidat pa se radionica ovaj put neće održati. U koliko se pokaže interes ova se radionica može planirati tokom slijedeće godine, a društva će o tome do kraja ove godine obavijestiti Komisiju.

AD 2.
Naglašen je značaj projekta registra planinarskih putova, koji uključuje preglede podataka o putovima i pripadne isječke karata s ucrtanim putovima ili (ako je ikako moguće) snimljene GPS tragove. Još jednom je upozoreno da treba voditi brigu o poštivanju odluke Skupštine HPS prema kojoj se naglasak mora staviti na održavanje postojećih planinarskih putova, a ne pokušavati osnovati nove.
PD Belveder iz Biograda na ovom tečaju sudjeluje s 9 markacista i iskazali su interes za preuzimanje na održavanje postojećih planinarskih putova. Dogovoreno je da im se dodijele na održavanje postojeći putovi na Pašmanu i Ugljanu. Sugerirano im je da u kontaktu s predstavnicima PU Tulove grede (nažalost nisu došli na sastanak) pokušaju dogovoriti preuzimanje nekih njihovih putova na Velebitu. Isto tako pokazali su interes za Kornate. Predloženo im je da kontaktiraju JU NP Kornati radi dogovora, a s predstavnicima PD Platak iz Rijeke treba razgovarati o eventualnom preuzimanju održavanja puteva iz njihove obilaznice Planinarski put maslina, koji se nalaze na otocima zadarskog područja.
Kod planiranja tečajeva za markaciste Komisiji trebaju ažurni podaci o trenutno aktivnim markacistima po društvima koji se zatim dovode u vezu s dužinom planinarskih putova za koje je pojedino društvo zaduženo. PD Paklenica će popis aktivnih markacista društva (24 markacista) dostaviti Komisiji.

AD 3.
Podijeljene su službene Upisne knjige za planinarske objekte i vrhove i objašnjen je prvenstveno sigurnosni razlog njihove upotrebe. Upisne knjige preuzeli su tvrde korice (5 kom): PD Paklenica (3 kom), HPD Mala Rava (1 kom), NP Paklenica (1 kom), meke korice (5 kom): PD Paklenica (3 kom), HPD Mala Rava (1 kom), NP Paklenica (1 kom). Informirana su društva da se upisne knjige mogu dobiti bez naplate u Uredu HPS.
Kroz razgovor na ostale teme došlo se do sljedećih zaključaka:
posebno se upozorava da putove u minski sumnjivim područjima ne treba održavati dok se ne osigura potpuno siguran pristup;
potiče se još kvalitetnija međusobna suradnja društava koja su preuzela na održavanje putove na Crnopcu, kao i što bolja međusobna suradnja markacista svih društava, a sve u cilju što kvalitetnijeg održavanja naših planinarskih putova i povećanja sigurnosti njihovih posjetitelja.

AD 4.
Komisija posebno skreće pozornost društvima na problematiku označavanja turističkih staza i šetnica u koje su uključeni i lokalni markacisti. Nema nikakvih primjedaba na angažman markacista za označavanje turističkih staza, ali Komisija naglašava važnost da oznake takvih, neplaninarskih putova moraju biti različite od planinarskih oznaka, prije svega radi sigurnosti obilaznika kojima planinarska oznaka mora signalizirati određene uvjete za posebnu opremljenost i odgovarajuću kondiciju. Također, planinarski put je definiran kao put kojeg označava i održava planinarsko društvo i on vodi u zahtjevnije planinsko područje. Upravo markacisti mogu zavaljujući svojem kvalitetnom stručnom znanju, predložiti turističkim i lokalnim zajednicama drugačije, originalne oznake za neplaninarske staze.

AD 5.
5.1. Uspostavljana je osobito dobra suradnja JU NP Paklenica i Komisije koju treba svakako kvalitativno razvijati. Također postoji dobra komunikacija s nadzornicima PP Velebit.
5.2. Izražena je zahvalnost JU NP Paklenica na osiguranju dobrih uvjeta za održavanje ovog sastanka i usmenog dijela tečaja za markaciste koji se odvija u istim prostorima.

AD 6.
6.1. Izražena je i zahvalnost PD Paklenica iz Zadra na suorganizaciji tečaja i pokazanoj spremnosti za sve vidove suradnje s Komisijom. Primjećeno je pozitivno ozračje među svim sudionicima sastanka.
6.2. PD Babulj objasnilo je svoj izostanak sa sastanka u e_poruci koja je, nažalost, otvorena tek nakon sastanka. Izdvajamo njihov prijedlog za održavanje jedne planinarske staze koja vodi na sklonište Ivine vodice, u dogovoru s PD Paklenica i NP Paklenica.

Komisija za planinarske putove
Pročelnica:
Bernarda Huzjak, v.r.

 

Podijeli: