Lipi đir, 29.05.2010.

Ovaj vikend smo napravili lipi đir po Velebitu. Spojili smo ugodno sa korisnim, tako da smo putem za potrebe Državnog zavoda za zaštitu prirode inventarizirali floru i faunu Velebita.

Podijeli: