Tečaj za vodiče C standarda

Komisija za vodiče HPS-a organizira Tečaj za vodiče na sportsko penjanje (C standard) 21. i 22. svibnja 2022. u NP Paklenica.

Tečaj se organizira radi osposobljavanja zainteresiranih vodiča za vođenje na sportsko penjanje (C standard).

Tečaj traje 2 dana u terminu 21.- 22. svibnja 2022. Predavanja i vježbe održavat će se prema rasporedu koji će polaznici dobiti od voditelja tečaja.

Okupljanje polaznika je u 09:00 sati ispod dugog sportskog smjera Karamara sweet temptations (6a+, zapadna stijena Velikog Ćuka) unutar NP-a Paklenica. U slučaju prognozirane kiše u planiranom terminu, tečaj će se održati tjedan dana kasnije, 28. i 29. svibnja 2022.

Kandidati će o eventualnoj promjeni termina tečaja biti pravovremeno informirani.

Prijava

Pravo pristupa osposobljavanju za vodiča C standarda imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • članstvo u HPS-u, dokazuje se članskom iskaznicom s ovjerenom markicom za tekuću godinu
 • članstvo u matičnoj stanici planinarskih vodiča u tekućoj godini
 • položen ispit za vodiča A standarda
 • uspješno završeno osposobljavanje u HPS-u za penjanje dugih sportskih smjerova (škola sportskog penjanja koja svojim programom obuhvaća penjanje dugih sportskih smjerova ili ljetna alpinistička škola)
 • barem 10 različitih kratkih sportskih smjerova ispenjanih u vodstvu, s postavljanjem kompleta, na barem tri različita penjališta u RH, u posljednjih godinu dana
 • barem 5 različitih dugih smjerova minimalne ocjene 4b (po francuskoj ljestvici) i minimalne visine 100 m, ispenjanih u posljednje dvije godine
 • sposobnost penjanja smjera težine 4c (po francuskoj ljestvici), u vodstvu s postavljanjem kompleta (podložno provjeri u stijeni)
 • uplaćena školarina organizatoru tečaja

Prijave se primaju putem on-line prijavnice za tečaje u Vodičkoj službi HPS-a. Prijave se zaprimaju do 08. svibnja 2022.

Odmah po ispunjenoj prijavnici potrebno je na e-mail adresu skolovanje.vodica@hps.hr poslati dokaze o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje na tečaju (preslika diplome škole sportskog penjanja dugih smjerova HPS-a ili preslika diplome ljetne alpinističke škole HPS-a te penjački karton).

Maksimalni broj prijavljenih je 8 (osam) polaznika.

Tečaj organizira Komisija za vodiče HPS-a, a provode ga vodiči instruktori HPS-a i vodiči C standarda.

Troškovi

Kotizacija iznosi 750,00 kuna po polazniku, a uplaćuje se prije početka tečaja na žiro-račun HPS-a po predračunu koji se elektroničkom poštom dostavlja na adresu koju kandidat upiše u prijavnici. Kotizacija obuhvaća pokriće organizacijskih troškova tečaja i ispita.

Smještaj i prehrana

Polaznici tečaja se upućuju na samostalno organiziranje smještaja tj. noćenja. Svaki polaznik sa sobom u ruksaku treba imati dovoljne količine odgovarajuće hrane i tekućine za dvodnevno penjanje i izvođenje praktičnih vježbi u sektoru sportskih smjerova nacionalnog parka. U večernjim satima moguće je u okolici posjetiti lokalne ugostiteljske objekte.

Potrebna oprema

Polaznik treba donijeti:

 • valjanu člansku iskaznicu HPS-a
 • vodičku iskaznicu
 • svu potrebnu penjačku opremu za penjanje kratkih i dugih sportskih smjerova
 • penjački karton

Informacije i kontakt

Podrobnije informacije o školovanju vodiča na sportsko penjanje dostupne su:

Podijeli: