IV. Skupština PD Belveder

Temeljem članka 18. Statuta Planinarskog društva Belveder sazivam

IV. SKUPŠTINU
PLANINARSKOG DRUŠTVA BELVEDER

u četvrtak 22. prosinca 2016. g. u Biogradu na Moru

Prijedlog dnevnog reda:

1. Otvaranje Skupštine PD-Belvedera
2. Izbor radnog tijela Skupštine PD-Belvedera
3. Izvještaj o radu Društva za 2016.godinu
4. Financijski izvještaj Društva za 2016.godinu
5. Razrješenje Izvršnog i Nadzornog odbora,te Suda časti
6. Predstavljanje kandidata i biranje novog Tijela udruge
7. Planirane aktivnosti Društva za 2017.godinu
8. Pitanja i prijedlozi

Skupština će se održati u Gradskoj vijećnici grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, s početkom u 18:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Skupštini Planinarskog društva Belveder imaju svi članovi društva sukladno članku 9. stavak 3. Statuta Planinarskog društva Belveder.

Molimo da se odazovete pozivu na Skupštinu kako bismo u što većem sastavu odlučivali o navedenim točkama dnevnog reda.

Sa poštovanjem,

Predsjednik PD-Belveder
Robert Pejić

Podijeli: